Taku ara rā, ko Tūrongo i waewaea ki te Tai-rāwhiti ko Māhina-a-rangi,
ko te rua rā i moe ai a Raukawa,
he kāwei tautika mai ki ahau.
TE TAI WHAKAEA This is Our Treaty Settlement Journey PLAY VIDEO

Te Tai Whakaea – The Raukawa Treaty Settlement Journey chronicles the experiences of the iwi of Raukawa in the central North Island in the settlement of their historical treaty claims.
It highlights the negotiations between Raukawa and the Crown and how the iwi achieved settlement, the settlement process and the many difficulties the iwi faced and how they were overcome.  This is explored and recounted in the voices of those who were intimately involved in the settlement process.

Ko te pae tukutuku nei, a Te Tai Whakaea – The Raukawa Treaty Settlement Journey nei e whakatakoto ana i ngā wheako o te iwi o Raukawa i te puku o Te Ika-a-Māui i te whakataunga o ā rātou kerēme tiriti o mua.  E whakaatu ana i ngā whiriwhiringa kōrerorero i waenganui i a Raukawa me te Karauna, tae noa ake ki te ara whakatutuki i te whakataunga a te iwi, waihoki ngā piki me ngā heke o te tukanga whakataunga me te nui o ngā uauatanga i kitea e te iwi me te pēwheatanga hei whakatutuki i ērā.  Ko ia tēnei ka whakatewhatewhangia, ka kōrerotia ki te reo o te hunga i tino whai wāhi mai, nā rātou anō te whakataunga i hāpai, i kawe.

Explore Our Journey

1

About the Iwi

Chapter 1

2

Raukawa & the Crown

Chapter 2

3

Treaty Settlement

Chapter 3

4

CNI Settlement

Chapter 4

5

Treaty Negotiations

Chapter 5

6

Comprehensive Negotiations

Chapter 6

‘RCT copyright.
Please note that some of this material may have particular historical and cultural importance to Raukawa. If you do wish to reproduce or use some of this material please contact us to discuss how to do this in the most appropriate way.’